С грижа и внимание към възрастните хора и хората в неравностойно положение в Община Елхово

От днес 01 октомври 2019 г. 5 домашни помощника и 2 лица- медицински сестри  ще полагат необходими социални и здравни грижи за 52 лица живеещи на територията на Община Елхово. Дейностите се изпълняват в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Елхово“.

Чрез тази услуга в период от 12 месеца наетият персонал ще работи за по – добри старини и възможности за по-голяма самостоятелност на възрастните хора и хората с увреждания.

Също от днес продължава предоставянето на услугата „Топъл обяд“. Всеки работен ден  50 лица ще получават супа, основно ястие и десерт. Лицата получават храната си в столовата на Домашен социален патронаж – Елхово, който се намира на ул. Търговска № 2 и от няколко месеца се радва на изцяло обновена база и ново кухненски оборудване.

С предоставянето на тези грижи и внимание за пореден път Община Елхово отделя нужното внимание на определени рискови групи. Чрез реализацията на подобни проекти се търси така нареченият мултиплициращ ефект – да се създаде заетост и същевременно хората в неравностойно положение да получат необходимите грижи и внимание в домашна среда.