Обявление


15 януари 2020
Публикувано от

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 3   от Закона за устройство на територията съобщава на заинтересуваните, че  е изработен  ПУП – План за регулация и застрояване  за поз. имот с идентификатор 36909.45.40 м. „Ареач Баира“ землище с. Кирилово, община Елхово.
Проектът  за  ПУП – ПРЗ е изложен  в отдел „ ТСУС” на община Елхово.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на получаване заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до общинска администрация- гр. Елхово.

Скица

Времето в Елхово

Елхово
Предимно слънчево
4°C
Усеща се като: 8°C
Налягане: 1040 mb
Влажност: 43%
Вятър: 0 m/s ССИ
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:37
Залез: 17:14