Обявление


15 януари 2020
Публикувано от

Отдел „ТЕРИТОРИАЛНО  СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И СТРОИТЕЛСТВО“ при община Елхово на основание чл.129 ал.2 от Закона за устройство на територията  съобщава на заинтересуваните граждани , че със заповед № ТСУ – 14 от 31.12.2019 год. на кмета на  общината е одобрен ПУП – ПРЗ  на  имот с идентификатор №­­­­­­  27382.500.1041, 27382.500.1040 и 27382.500.3041 по КК на гр. Елхово, УПИ VІI-1041, УПИ VІІ-1041 и УПИ VІ-1040, кв. 58 по плана на гр. Елхово  одобрен със заповед I-A-666/ 1980 год.
Проектът е изложен в отдел „ТСУС“ на община  Елхово.
На основание чл. 215 ал.1 и ал.4 от ЗУТ недоволните могат да обжалват одобреното изменение  в 14-дневен срок от датата на получаване  на настоящето обявление пред Административен  съд – гр. Ямбол чрез отдел „ТСУС“ при община Елхово.

Скица

         

Времето в Елхово

Елхово
Частично слънчево
2°C
Усеща се като: 7°C
Налягане: 1040 mb
Влажност: 51%
Вятър: 0 m/s С
Ветровито: 0 m/s
Изгрев: 07:37
Залез: 17:14