4. /СУНАУ IV/ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


1 октомври 2012
Публикувано от

Нормативно основание:

Закона за достъп до обществена информация – чл.24

Необходими документи:

Такса: съгласно ЗАПОВЕД N ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 98 от 13.12.2011 г., в сила от 01.01.2012 г.

 На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществената информация нареждам:

 I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществената информация според вида на носителя:

1. Дискета – един брой – 0,50 лв.;

2. CD – един брой – 0,50 лв.;

3. DVD – 1 брой – 0.60 лв.;

4. Разпечатване – една страница (А4) – 0,12 лв.;

5. Ксерокопие – една страница (А4) – 0,09 лв.;

6. Факс – една страница (А4) – 0,60 лв.;

7. Видеокасета – 1 бр. – 3.25 лв.;

8. Аудиокасета – 1 бр. – 1,15 лв.;

9. Писмена справка – една страница (А4) – 1,59 лв.;

 II. Стойностите по т. I не включват ДДС.

 Срок за изпълнение:  по Закона за достъп до обществена информация

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 17:56 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed