1. /СУНАУ ОБА14.1/ ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТКА НА ПРЕПИСКИ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПЕРСОНАЛНИ ПЕНСИИ


1 октомври 2012
Публикувано от

Преписката се комплектова и обработва служебно, внася се за разглеждане и становище в ОбС  и се изпраща до МС.

Нормативно основание:

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (обн., ДВ, бр. 21 от 17.03.2000 г., в сила от 1.01.2000 г.)  – чл. 7, ал. 4, т. 3 във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване

Такса:  няма

Версия за печат
Понеделник, 18 Юни 2018 / 18:10 часа

Времето в Елхово

Грешка от доставчика:
Connection Error:http_request_failed